Search This Blog

Popular Posts

Tuesday, 8 March 2011

KATA PERINTAH

Kata Perintah
Kata Perintah digunakan untuk memberikan suatu perintah. Menurut Tatabahasa Dewan
Bahasa Edisi Baharu (Nik Safiah Karim et. al: 2004 :244), kata perintah ialah perkataan yang bertujuan menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah, arahan, larangan, silaan atau permintaan.

Contoh kata perintah adalah seperti:
Jangan, usah, sila, jemput, minta, tolong dan harap.

Kata Perintah

Penggunaan
Jangan Melarang melakukan sesuatu
Usah Jangan melakukan sesuatu
Sila Meminta dengan hormat supaya melakukan sesuatu
Jemput Mengajak atau mengundang
Minta Mahu akan sesuatu
Tolong Meminta bantuan
Harap Meminta supaya terjadi sesuatu perkara

2 comments:

  1. cikgu...yang mana betul....

    1. Sila masuk atau jemput masuk
    2. Sila duduk atau jemput duduk

    ReplyDelete