Search This Blog

Popular Posts

Friday, 4 March 2011

bugar tatabahasa

Golongan kata

Dalam bahasa Melayu terdapat dua kumpulan kata, iaitu:
               I.     Kata isian (kumpulan yang terbuka kerana sentiasa berkembang)
             II.      Kata tugas (kumpulan kata tertutup seperti dan, itu, amat, walaupun, sekiranya, dan sebagainya.
Kata-kata boleh digolongkan berdasarkan faktor sintaksis dan semantik. Kata-kata dalam bahasa Melayu boleh digolongkan kepada empat iaitu:
              I.      Kata nama
             II.      kata kerja
            III.      kata adjektif
          IV.      kata tugas
    Kata nama, kata kerja dan kata adjektif ialah kata isian yang terbuka

No comments:

Post a Comment